Stanovy KSČM o programu strany hovoří takto:
Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost rovnoprávných občanů, společnost hospodářsky a politicky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.
Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům.

Doporučujeme rovněž následující adresy:

https://cs-cz.facebook.com/kscm.vyskov

http://portal.kscm-jmkraj.cz/

https://www.kscm.cz/


Comments are closed.