Rozvrstvená společnost

Od blechovan. Zarazeno v Povzdech  |  
TOP del.icio.us digg

Vzpomínám si na jednu z Havlových tezí, která se mi nelíbila. Prohlašoval, že je třeba naši společnost přebudovat na „rozvrstvenou“. Vlastně rozvrstvit ji.

Trochu si pamatuji i na předválečnou dobu. Tehdy v obci byli mnozí, co někdy opravdu ani na chleba pro děti neměli. Ovšem bylo dost i takových, kteří bohatli z práce jiných. Propast mezi superbohatstvím a chudobou byla tehdy viditelná i pro nás, děti.

Po válce se situace v mnohém vyrovnala. Z práce většiny bohatl stát, byˇvytvořené bohatství nemuselo být rozděleno ke spokojenosti všech. Ovšem i tehdy byl značný rozdíl mezi tím, co získala jedna skupina méně kvalifikovaných a nenáročných zaměstnání a zisky těch nejúspěšnějších. Rozdíl však byl výrazně snížen tím, že se po válce u nás zavedlo všeobecné pojištění – zdravotní, sociální i důchodové. Podobně skutečnost, že (s nežádoucími výjimkami) bylo i vzdělání všech stupňů finančně dostupné pro naprostou většinu.

Takže dnes se opět občané vrací k typické předválečné buržoazní společnosti. Jsou takoví, pro něž není milion částka, která by stála za pozornost a současně jsou mnozí, pro něž je požadované nájemné nad možnosti výdělku. O podobné „rozvrstvení“ není opravdu dobré stát!

 

Leave a Reply