Ukrajina dnes

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v nezařazeno | Zatim zadne komentare.

Země o ploše přes 600 000 km2 se 44 miliony obyvatel. Z toho je 78 % Ukrajinců, 17 % (osm milionů) Rusů, 400 000 Rumunů, 275 000 Bělorusů, 156 000 Maďarů, 144 000 Poláků a dalších národností.

Ukrajina vlastně po celou svou historii byla součástí různých neukrajinských států. V revolučním kvasu krátce po říjnové revoluci se snažila část Ukrajiny osamostatnit, nakonec však se o její území podělili sousedé. Zejména Poláci, Rumuni a Maďaři. Část, která zůstala v Sovětském Rusku, se stala Ukrajinskou republikou v rámci SSSR. Teprve porážka nacistického Německa umožnila scelit území s ukrajinským obyvatelstvem, což ovšem znamenalo, že na území Ukrajiny žije i značné množství jiných národností. Krym daroval roku 1954 Ukrajinec Chruščov Ukrajině se zdůvodněním, že se jedná jen o organizační změnu, byť se ruská většina obyvatelstva Krymu k tomu nemohla vyjádřit, ba nesouhlasila s tím.

Po rozpadu Sovětského svazu se Ukrajina hledala a hledá se dodnes.

Poslední v celoukrajinských volbách zvolený prezident Janukovič byl majdanským pučem svržen a ze země uprchl.

Nově vytvořená vláda nastoupila tvrdý nacionalistický postup. Jako jeden z prvních zákonů, které byly vyhlášeny, bylo zrušení ruštiny jako druhého úředního jazyka, což znamenalo v celých rozsáhlých regionech, že většina jejich občanů ruské národnosti by se na úřadech nemohla domlouvat vlastní řečí. Nespokojenost, která z toho vzešla, měla a má těžké následky. Protože ruskojazyčné obyvatelstvo (osm milionů) se nehodlalo majdanskému puči podřizovat, připravovali noví vládci tvrdá opatření, o nichž napovídá například vraždění proruských demonstrantů v Oděse, přepadení autobusů s občany Krymu, kteří jeli do Kyjeva vyjádřit svůj názor na situaci. Krymčané uspořádali referendum (to ústava dokonce dovolovala, jenže referendum neorganizoval Kyjev, ale krymský Sevastopol) a odtrhli se od Ukrajiny. Je třeba uvést, že po rozpadu SSSR nerespektoval Kyjev výsledky krymského referenda, ač šlo jen o federativní uspořádání země.

Kyjev na snahu ruskojazyčných Ukrajinců a Rusů žijících v částech Ukrajiny ve většině reagoval na požadavky zachování jazykové svobody tzv. antiteroristickou operací, tedy ozbrojenými silami, ne snahou o vyjednávání. Důsledky se projevují dodnes. Dochází až k tak směšným a nesmyslným situacím, že Ukrajina neodebírá kvalitní černé uhlí z ukrajainského Doněcka a Luganska, ale až z Jihoafrické republiky či USA. Rusko bylo nuceno zřídit nové železniční tratě, aby nevjížděly na území Ukrajiny, protože Ukrajina nevypočitatelně omezovala na nich provoz. Podobně je to s přepravou plynu přes území Ukrajiny. Kyjev rovnoměrnost přepravy ohrožoval mimo jiné tím, že kradl plyn určený pro země v EU, zdražoval přepravní poplatky tak, že přiměl ruské firmy hledat jinou cestu, především mimo Ukrajinu přes Balt a přes Turecko.

Ukrajinský ultranacionalismus se projevuje i v tom, že jinonárodní Ukrajinci mají mít vzdělání prakticky jen v ukrajinském jazyce (svůj národní jazyk jako vedlejší předmět).

Dnes je Ukrajina naprosto nečitelným a nespolehlivým partnerem i pro Evropskou unii a MMF, protože jak ukrajinští Poláci, Rumuni, Maďaři, tak Bělorusové a Rusové se cítí být potlačováni. Kyjev veřejně vyhlašuje, že je ve válce s Ruskou federací, ačkoliv ani on –  a RF už vůbec ne – válku sousední zemi nevyhlásil.

Jestliže zpočátku situace směřovala k válce, kdy na jedné straně měla s Ukrajinou být EU a proti nim osamocená Ruská federace, dnes je situace jiná. Rusko opakovaně vyhlašuje, že nehodlá podporovat odtržení Luganska a Doněcka od Ukrajiny, ale naplnění minské dohody, podle níž by mělo být ukrajinské území členěno na federativní části.

Až humorně vyznívá, když kyjevské vedení prohlašuje, že Ukrajina byla okupována Rudou armádou, ačkoliv v Rudé armádě a partyzánském protinacistickém hnutí bylo ukrajinské obyvatelstvo jižní a východní části velice výrazně zastoupeno, přičemž tehdy někteří ukrajinští nacionalisté bojovali po boku hitlerovců (m.j. divize SS Galicia) a podíleli se aktivně na vyvražďování židovského a polského obyvatelstva.

USA mají v současnosti vážnější zájmy i starosti mimo Ukrajinu, kde je situace natolik nepřehledná, že vedle oficiální ukrajinské armády existuje řada v podstatě soukromých armád – praporů a pluků -, které se Kyjevu nepodřizují.

Zkrátka. Podařilo se Ukrajinu natolik rozbouřit, že ze středně velkého a z doby Sovětského svazu bohatého státu je dnes země neklidu a problémů.

Platí u nás zákony?

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v trpké úsměvy | Zatim zadne komentare.

Divná otázka, že ano? Jenže právě dnešní případ, kdy (ukrajinská) členka hnutí FEMEN ve volební místnosti napadla prezidenta naší republiky, je takovým zkušebním kamenem. Pánové z TOP-09 ihned přispěchali, že to je legrace.

Jenže zákon je takový. Pokud bych já, vy, kdekdo jiný napadl voliče ve volební místnosti ve snaze zabránit mu vhodit svůj volební lístek do urny, byl by obviněn za narušování či ohrožování voleb. Ale naši superdemokraté to vidí jinak. Bylo to na Zemana, je to O.K.

Ať takoví lidem něco vysvětlují o demokracii. I nejobyčejnější „nevzdělaný venkovan“, jako třeba já, ví, že podobné jednání je:

  • – nezákonné a protiprávní;
  • – exhibicionistické;
  • – neomluvitelné z pohledu zásad demokracie.

 

My tři králové

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v Povzdech | Zatim zadne komentare.

Prastará legenda o trojici králů, která přišla vzdát hold Jezulátku, ožívá v pozměněné podobě. Tři dítka s doprovodem jednoho dospěláka chodí vlastně po žebrotě vybírat pro katolickou církev „na potřebné“. V zásadě žádné námitky. Jenže…

Zazvoní u bytu dotyčná trojice a s písničkou a přáním štěstí a zdraví nastrkují pokladničku. Proč? Protože v zemi, která je nejbohatší ve svých dějinách, a kde se všichni mají dobře jako nikdy, jak nás denně ujišťuje vrchnost, je přece jen třeba vybírat na chudé.

Nu prosím. Jenže ta výběrčí komise vyžaduje příspěvek pro katolickou charitu, ačkoli katolická církev v tak zvaných církevních restitucích získala tolik, že se stala jednoznačně nejbohatší nestátní organizací u nás. Takže máme se tak „nejlépe“, že je třeba vybírat na potřebné. Dobře.

Jenže ti tři králové se snažili vybírat v domě, kde 36 spoluvlastníků zaplatí jen místní faře přes 150 000 Kč za pozemek, na němž stojí část stavby naší SV. Přitom v rámci tzv. Restitucí stát vyplácí postupně přes 50 miliard (zúročeně) za tzv. nevydaný majetek. Tj. ten, který od církve nepřevzal stát, ale je ve vlastnictví krajů, měst a osob. Pokud by se SV chtěla o zmíněnou náhradu soudit, snad by vyhrála spor, jenže náklady na soudní řízení by mohly přerůst úsporu. Proto jsme raději zvýšili příspěvek do fondu od členů, abychom mohli nejbohatší církvi umožnit charitativní činnost? Vždyť z vlastní rodinné zkušenosti vím, že např. zdravotní sestry z katolické charity jsou placeny zdravotními pojišťovnami!

Inu, katolická církev vždy propagovala chudobu a pokoru, tedy vlastnosti, které právě jejím představitelům nejvíce chyběly a chybějí.

Kdo oslabil katolickou církev?

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v názory | Zatim zadne komentare.

Ne komunisté, byť ji v mnohém omezili, ale sám život. Je pravda, že KSČ byla založena na materialistické filozofii, která není s náboženskými mýty a legendami slučitelná. Na druhé straně v běžném občanském životě si lidé mohli věřit a věřili, čemu chtěli oni, ne tomu, co třeba ÚV KSČ prosazoval. Ona si katolická církve mnoho z nepřízně režimu sama vykoledovala. Ještě jako ministrant (už gymnasista) jsem vyslechl kázání pastýřského listu, kde nám, věřícím bylo ukládáno bojovat proti komunistům. Pak byl vyhlášen – lidově se tomu říkalo – exkomunikační dekret. Každý, kdo byl v KSČ a jí ovládaných organizacích, sledoval její tisk byl exkomunikován, z církve vyloučen. Ještě pro představu, jak byla katolická církev protipokroková ocituji z vyhlášky (sylabu)neomylného papeže „Klatba tomu kdo řekne „sluší církev od státu a stát od církve odloučiti“.

Na druhou stranu přemnoho lidí rádo nerado se veřejně k náboženskému přesvědčení nehlásilo, aby si neztížilo třeba uplatnění v atraktivním zaměstnání.

Je ovšem pravda, že pokles religiozity nesouvisí především či dokonce výlučně s tlakem KSČ na náboženský světový názor. Srovnejme s výsledky sčítání osob domů a bytů od roku 1930.

Rok sčítání/% občanů, hlásících se na území dnešní ČR ke katolické církvi (dle Wikipedia)

1930 / 92,00 % z toho katolíci 78,48 %

1991/ 42,00 % z toho katolíci 39,8 %

2001 / 32,14 % z toho katolíci 26,8 %

2011 / 20,60 % z toho katolíci 10,37 %

Z uvedených čísel vyplývá, že pokles občanů hlásících se ke katolické církvi a obecně k náboženským společnostem pokračuje i po roce 1990 dále velmi intenzívně.

Kdo nás ohrožuje

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v názory | Zatim zadne komentare.

Putin, to vesmírné strašidlo, spolu s Ruskou federací v níž je prezidentem, podle našich pravicových představitelů ohrožuje div ne suverenitu České republiky.

Tak nějak oslím můstkem přes rok 1968. Tehdy Sovětský svaz ozbrojenou intervencí do našich vnitřních záležitostí zastavil dočasně odklon země od socialismu a její návrat do kapitalistického světa. Pravda, tehdy to nebyla Ruská federace, striktně kapitalistický stát a smyslem intervence nebylo obsadit ČSSR, ale jen zabránit jejímu přechodu do tábora NATO. Po zmíněné intervenci sice naše vláda musela zřejmě respektovat Kreml, nicméně u nás zůstala úředním jazykem čeština, školy všech stupňů fungovaly podle našich zákonů a ČSSR byla v zahraničí respektována jako suverénní stát. Uzavírala dvou i vícestranné dohody, dokonce se jedno období stala voleným členem Rady bezpečnosti. Jinými slovy, tehdejší sovětská intervence – okupace – nám vnucovala pokračovat v socialistickém zaměření země, aniž by v jiných otázkách naši suverenitu ohrožovala.

Proč ale můžeme považovat Německo, ba v některých případech (Špidla, Nečas, Schwarzenberg, Herman, Bělobrádek a další) se Německu doslova podřizujeme? A přitom německá okupace z let 1939 až 1945 nejen že ihned zrušila československou suverenitu zřízením potupného protektorátu, ale zahájila aktivní opatření pro odstranění českého živlu z našeho prostoru. To, že Němci uzavřeli české vysoké školy na celé válečné období bylo jasným ohrožením rozvoje a budoucnosti národa. To, že jsem jako desetiletý žáček byl z rasových důvodů fotografován, aby kdosi mohl stanovit, zda jsem vhodný k poněmčení či k tomu druhému, se dnes ani mezi,mladými neví. Že jsme museli třeba v zeměpisu šprtat německy (dodnes pamatuji, jak jsme se učili že: Elbe Labe pramení v Riesengebirge Krkonoše a u Melnik Mělníku se do něj vlévá Moldau Vltava) či že při vstupu do obce jsme viděli informační tabuli:

Několik ročníků mladých bylo totálně nasazeno na pomocné práce do reichu, aby Němci mohli zničit komunistický Sovětský svaz (což se jim nejen nepodařilo, ale doslova nevyplatilo). Že v Německu tehdy vládli fašisté? Ano, němečtí fašisté, hlasitě podporovaní většinou německého národa.

Tak proč je Putin a Ruská federace, s níž ani nemáme společné hranice (mezi RF a ČR jsou vždy nejméně dva suverénní státy) je našim ohrožením, zatímco sudeťáci, kteří by rádi obnovili stav z roku 1939 jsou přátelé?

Dnes je naše suverenita ohrožována snahami Evropské unie zglajchšaltovat z Evropy jako oblasti národních států jeden centralistický – pod karabáčem Německa. Pardon. Pod evropskou komisí, která nám diktuje i to, co je očividně v rozporu s našimi zájmy (nejen migrace, ale třeba někdejší kvóty mléka, kvóty cukru – což oslabilo a podlomilo naši potravinovou soběstačnost).

Není to ani Putin, Ani Rusko, ale snaha vládnoucích zejména Němců v EU národní státy jako je ČR podmanit.

Pořádek muší bejt

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v Povzdech | Zatim zadne komentare.

Ne tak doslova. Proběhl tady u nás jeden typický případ. Přes městskou vyhlášku o zákazu podomního obchodu, začali v našem bytovém domě obtěžovat občany dva náboráři – nevím čeho, nevím pro koho, protože mi to nestačili prozradit. Prostě zazvonili u dveří a více než výřečná žena zamávala mi před nosem nějakým papírem a s odvoláním na úkol od ERA (zřejmě evropské regulační agentury pro energii) začala mnohomluvně žádat o sdělení, kde a kolik bereme plynu, že mají nabídku…

Nabízené jsem se nedověděl, zato jsem jen s obtížemi dokázal zavřít dveře. Mé odmítání jakékoli nabídky stačila dáma diskvalifikovat upozorněním do zavíraných dveří, že odmítám zlevnění…

Večer se mi soused svěřil, že na tyto neodbytné pokoutní nabízeče služby povolal městskou policii.

Jak myslíte, že místní šerifové zakročili? No opravdu přijeli. Od občana, který upozornil na provozování nedovoleného podomního obchodu se službami, vyjeli příkazem: „Předložte občanský průkaz! Sepíšeme s vámi protokol.“ Jeho podiv nad tím, že by měli spíše prověřovat ony podezřelé náboráře dostal odpověď, že to není jeho starost.

Tím věc skončila. Takže občan byl obtěžován dvakrát. Jednou nedovoleně podomními náboráři, podruhé dovoleně přivolanou policií.

A co oni náboráři? Coby, pokračovali v turné v jiných domech, když v tom našem neuspěli.

Jo, jo, pořádek muší bejt, říkával Švejk. A měl pravdu.

Pravda s láskou a nenávist

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v Povzdech | Zatim zadne komentare.

V médiích se hojně brojí proti šíření nenávisti. Pravda s láskou v prvních řadách obhajuje lásku ke svým zájmům a názorům. Zato nenávist, vyslovená například proti prezidentu Zemanovi, Putinovi, Babišoví, Okamurovi (doplň celý telefonní seznam občanů denně vystavených nenávisti), je málem vydávána za laskavou pravdu.

V EU prý připravují i zákon, podle nějž by šíření nenávisti bylo stíhatelné, ba trestné.

To jsem zvědavý, co udělají s tzv. elitami, které si u nás osobují právo sprostě i lžemi urážet jiné, a jak zareagují na jejich nenávistné lži – i v probíhajících volebních kampaních v ČR.

Zcentralizujte EU!

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v názory | Zatim zadne komentare.

Z historie máme mnohé zkušenosti. Jakmile nějaký složitý systém, třeba stát, překročí rozumnou centralizaci, rozpadne se.

Nevěříte? Vždyť i naše samostatnost z roku 1918 byla způsobena hrubě centralizační snahou císařství, které potlačovalo – s výjimkou německé v rakouské části a maďarské v Uhrách – jednotlivé národnosti natolik, že se rády vzdaly výhod velkého trhu ve prospěch uplatnění svých – dílčích – národních zájmů a potřeb.

Pokud chce někdo v Bruselu zglajchšaltovat všechny evropské národnosti do nějaké USE, měl by vzít v úvahu, že Velká Británie není jedinou unijní zemí, která si váží svých tradic a jisté suverenity.

Kdo má zkušenosti se zpracováním dřeva ví, že příliš tlačit na pilu se nevyplácí.

Příliš cenná korespondence

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v Povzdech | Zatim zadne komentare.

Nějak se České poště nedaří, takže od 1. února budeme na dopisy lepit známku v hodnotě 19 Kč.

Já to vidím z pohledu občana sídliště Na Hraničkách asi takto.

Když jsem se na sídliště v roce 67 stěhoval, byl zde obchod Pramen, před nímž byla i poštovní schránka. Tehdy se rozšiřovalo sídliště o nové byty a proto bývalá výtopna, která by nestačila nové zástavbě, byla zbořena. Novou, moderní, která slouží dodnes, postavili nedaleko.

Na místě té zrušené zřídili pavilon služeb, obsahující prodejnu Jednoty, vybavenou druhou poštovní schránkou sídliště. V sousedství vznikla pobočka pošty – Vyškov 4 (samozřejmě s kastlíkem), lékařská ordinace, knihovna se shromažďovací místností, kadeřnictví, pracoviště opraváře instalatéra a veřejná prádelna.

Za odeslanou pohlednici jsme tehdy platili O,5 Kč, za dopis jednu korunu.

Čas po roce 1989 popojel. Nejprve zanikla prodejna Jednoty i s poštovní schránkou. Nedlouho poté se celý komplex (pavilon služeb) změnil v restaurační zařízení. Zdravotní středisko přešlo na nedalekou polikliniku, pošta i s poštovní schránkou byla zrušena. Teprve po několika letech otevřeli pobočku v místech nemocniční vrátnice. Jen na okraj uvádím, že restaurace U prcka už je rovněž zavřena a uvažuje se, co na jejím místě zřídit.

Když bývalý pramen privatizovali a posléze jeho budovu zateplili, zanikla i poslední, třetí schránka a lidé z Hraniček musí nosit zásilky na poštu u nemocnice.

Mezitím tak nějak plíživě se zvedalo poštovné. V prvním kroku „sjednotili“ platbu za doručení pohlednice a dopisů. V dalším kroku se kvalita poštovní služby postupně zvyšovala přes 3 koruny až na současných 16 Kč. Diví se snad někdo, že – nejen tady na Hraničkách ve Vyškově – při podobném vývoji má pošta stále vzrůstající problémy s financováním? Zvláště, když prokazatelně dříve (před privatizací) i dnes je nejefektivnější službou pošty Poštovní banka, ovšem dnes „pronajatá“ ČSOB? Pokud k tomu připočteme konkurenci internetu a mobilních sítí, nevím, nevím, zda zvýšení poplatku např. za doručení obyčejného vánočního přání na 19 Kč občany spíše od využívání takto drahé nabídky neodradí.

Kdysi dávno jsme na Vánoce posílali v naší rodině cca dvacet pohlednic. Sákryš, pokud by měl – nejen důchodce – občan s nižšími příjmy vypláznout jen za známky 380 korunek, asi se opravdu spokojí s levnější SMS.

PF 2018

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v nezařazeno | Zatim zadne komentare.