Česká demokracie v praxi

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v trpké úsměvy | Zatim zadne komentare.

Proti zvolenému prezidentovi Miloši Zemanovi již proběhla řada demonstrací a občas i velmi hlasitých protestů. Dostal jen něco přes 51 % hlasů při volební účasti kolem 66 %, tedy zhruba 2 miliony a osm set tisíc voličů si jej za představitele státu vybralo.

Zato proti zvolení pana Tomáše Goláně za senátora na Zlínsku asi protesty nebudou. Nový senátor získal totiž 53 % hlasů, když k urnám přišlo dokonce překvapivých 10,4 % oprávněných voličů, což bylo 11 139 hlasů.

Divme se pak, že mnoho z nás považuje senát za příliš nákladný a zbytný luxus, když téměř 90 % oprávněných voličů vlastní volbou do senátu pohrdlo.

Na druhé straně pan Goláň bude spolurozhodovat i za oněch 96 tisíc voličů, kteří na senátní volbu hodili bobek.

Umění pravdivě lhát

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v názory | Zatim zadne komentare.

Četl jsem na Parlamentních listech článek Lumíra Němce: „Komunisté jsou idioti. Pokud nebudeme s teroristy bojovat v Afghánistánu či Mali, přijdou sem, protože jejich hlavním mottem je nenávist vůči nám.“

Napsal to veterán, někdejší šéf Útvaru speciálních operací vojenské policie. Pominu jednostrannost jeho zájmů – za účast v tzv. misích byl lidem naší země předobře placen – a zamýšlím se nad věrohodností jeho tvrzení.

Je věrohodné, že nás (to „nás“ ovšem nevztahuji na naši republiku, ale na tzv. Záad) nenávidí. Jinou a důležitější otázkou je, proč některé skupiny většinou mohamedánů Západ nenávidí.

Těch příčin je víc.

Jistě sem u fanatiků patří náboženská nesnášenlivost. Jenže naprostá většina třeba Iráčanů, Afghánců a podobně o České republice téměř nic neví a rozhodně k ní necítí ani nenávist, ani přátelství.

Jednou z nepominutelných příčin oné nenávisti vůči Západu jsou zkušenosti islámských států z doby koloniální nadvlády několika evropských vykořisťovatelských zemí. Možná, že se jistou mírou v oné nenávisti odrážejí i historické reminiscence z bezohledného postupu katolicky orientovaných vojenských výprav v dávnější minulosti.

Dnes však je asi tou hlavní příčinou projevů nenávisti části islámské populace necitlivé a agresivní zasahování do vnitřních záležitostí arabských států a dalších zemí islámského zaměření.

Rozpad či rozbití Jugoslávie bylo výraznou podporou pronikání islámu do Evropy. Vždyť se v bojích o B. a H. do Evropy dostaly tisíce islamisticky orientovaných fanatiků jak z Afriky, tak z Asie. Západem původně podporované síly, které ovládly po odchodu sovětských jednotek Afghánistán, se staly záminkou pro USA, aby posléze v roce 2001 talibánskou vládu svrhly vojenským zásahem. Od té doby se v Afghánistánu dále bojuje.

Důsledkem bylo rozvrácení dvou států, na jejichž území se pak zformovaly ty síly, proti nimž i naše vojenská mise bojuje. Následovalo rozvrácení sekulárního Iráku, pak rozbombardování Libye pod záminkou bezletové zóny. To mělo za následek, že v rozvrácených zemích se vytvořily organizované síly, proti nimž pan Němec bojuje s nepravdivým tvrzením, že „oni začali, oni nás nenávidí“. Známe to i z naší historie. Důsledky jsou vydávány za příčinu (jako třeba transfer Němců z Polska, ČSR a Maďarska po druhé světové válce).

Mohli bychom pokračovat třeba americkou podporou rozvrácení Sýrie a podobně. Zkrátka zloděj křičí chyťte zloděje!

Ale na pohled to nepravdivé varování (že hlavním mottem aktivit islámských bojůvek je nenávist vůči nám) vypadá věrohodně.

Lež musí vypadat věrohodně, jinak na ni lidí nenaletí!

Světová událost dne!

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v Povzdech | Zatim zadne komentare.

Zpráva dne: Princ Henry si bere Meghan. Již jsou známy jejich tituly.

 

Takže je to jasné. Opět nám vyprávějí pohádky. Místo aktuálních problémů, které ovlivní životy milionů, je událostí dne docela kabaretní příběh. Demokracie sem, demokracie tam, princ si bere kdožvíkoho, zatímco odborníci prý již odsouhlasili, jaké tituly tito náhodní, nevolení a formální, zato výborně honorovaní a propagovaní demokraté budou hrdě nosit.

Zřejmě dotyčnému království z bývalé koloniální a světovládné slávy zbyla jen ta královská pohádka.

Ať žije demokracie!

(Mimochodem. Svatba prý bude stát celou miliardu. Inu, král není levný jako nějaká pracovní síla!)

Jak se dostane bigamista na svobodu?

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v Úsměvy | Zatim zadne komentare.

Je-li bigamista v EU – tedy i u nás – dopaden a odsouzen, je mu pak na přiměřenou dobu přidělena útulná vězeňská cela.

Pokud se mu to nelíbí, stačí když konvertuje k islámu? Tam bigamie není trestná. Naopak, počet žen ukazuje mimo jiné na vyšší společenské postavení.,

Mezinárodní právo? Ále…

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v Povzdech | Zatim zadne komentare.

Listopadový převrat přinesl mnoho změn. Mezi těmi správnými a slibnými bývalo i ujištění, že nový režim zajistí, aby naše vlast byla právním státem.

Je ovšem jasné, že jedna malá země nerozhoduje, zda bude žít ve světě práva, jen se o to může snažit. Rozhodující je to, zda právo ctí a respektují vlivní světoví „hráči“, za které jsme vždy považovali mimo jiné především USA a evropské velmoci.

A tady je právě kámen úrazu. USA, Velká Británie, Francie, Německo – tedy naši dnešní snad spojenci, jistě starší bratři -, kteří uctívají svobodu, demokracii a právo, jsou těmi, kdo je nejčastěji ohrožuje či porušuje.

Tak hned svoboda. Je snad Libye, Irák či Afghánistán svobodnou zemí? Tak trochu byly tyto státy – byť ne zrovna demokratické podle evropských představ – svobodnými, než svobodonosci ze Západu zneužili či dokonce porušili zásady mezinárodního práva, aby změnou jejich režimu mohli zaujat pozice rozhodujících „opatrovníků“. Podrobněji.

V roce 1999 v rozporu s mezinárodním právem, ba i s vlastní iurisdikcí, aniž by byl kterýkoli stát NATO napaden, aniž by Rada bezpečnosti vyjádřila možnost vojenského útoku na Srbsko (tehdejší ještě zbytek Jugoslávie), „domluvila“ naťácká vojska svobodnému státu bombami, raketami, ba i střelami s obohaceným uranem, aby si mohly USA v Kosovu zařídit rozsáhlou vojenskou základnu a američtí velkoakcionáři přilepšit původně srbským nerostným bohatstvím.

V roce 2003 pod prokazatelně falešnou záminkou – a opět bez souhlasu RB – zničila vojska zemí NATO – tedy USA a GB – tehdy ještě sekulární stát Irák, aby tam raději vládly všemožné islamistické skupiny. Raději náboženští fanatici než Ameriku neposlouchající dřívější irácký režim. Jen tak mimochodem byl pak někdejší spolupracovník USA a irácký prezident oběšen.

V roce 2011 zasáhla vojska NATO do libyjské občanské války protizákonně tím, že RB schválenou bezletovou zónu nad Libyí zneužila, a nekontrolovatelně a tím i v rozporu s mezinárodním právem na straně povstalců bombardovala a ničila pozemní vládní cíle, až zemi rozvrátila za pomoci povstaleckých vojsk tak, že dodnes není jako stát funkční. Že jen tak mimochodem byl někdejší představitel Libye krutě mučen a zavražděn je jen zvýrazněním nezákonnosti zásahu.

Je snad v souladu s mezinárodním právem, že USA na území svobodného státu Sýrie, člena OSN, bez jeho souhlasu mají vojenské základny? Že vyzbrojovaly a vyzbrojují protivládní povstalce a dokonce v zahraničí vyzbrojily a vycvičily vojáky pro boj proti zákonně zvolené vládě?

Je snad v souladu s mezinárodním právem, když v zájmu podpory Izraele napadají vládní syrské jednotky a cíle raketami, zpravidla pod pochybnou záminkou, třeba údajného použití chemických zbraní vládou? Obvinění, které nebylo a není věrohodně doloženo?

Je snad v souladu s mezinárodním právem mnohaletá tvrdá a bezohledná okupace Palestiny Izraelem, ač oba tyto státy byly vlastně uměle z dřívější Palestiny utvořeny rozhodnutím OSN v roce 1947? Rozhodnutím, které bylo možné považovat za svým způsobem pokání demokratického světa za to, že nezabránil nacistickému Německu v plánovaném vyvražďování židů?

USA a jejich poslušní vazalové v NATO si ve světě dělají, co se jim zlíbí. Přitom lžemi o podpoře demokracie a práva jednotlivých zemí, mezinárodní právo respektují jak svého času fašistické státy. Tedy jen když a pokud se jim hodí.

Proč hanobí pomníky rudoarmějců?

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v Povzdech | Zatim zadne komentare.

Vysvětlení je jen jedno. Jejich nenávist ke všemu ruskému je větší, než k nacistickým vrahům, které z většiny našeho území v roce 1945 rudoarmějci vytlačili. Porážka nacismu je pro podobné hanobitele osvoboditelů zřejmě bolestná.

Dnes není Sovětský svaz a současná Ruská federace se ani náhodou nepodílela na invazi do Československa v roce 1968.

Očividně hrozba vymazání českého národa z historie, vraždy, germanizace i plánované vystěhování z naší vlasti, které němečtí vládci v letech 1938 – 45 plánovali, by dnešním tupitelům našich osvoboditelů nevadilo tolik, jako urážka násilným přerušením pražského jara.

Ještě nedozněly komentáře, které s uznáním uváděly nezpochybnitelnou volební odporu Putina v prezidentských volbách, a již se u nás objevují titulky jako:

Pryč s carem! skandují ruští demonstranti proti Putinovi.

Vyvolává to otázku, zda naši novináři považují demokratické volby s masovou účastí občanů za něco podřadného, zatímco protestní akci vííce než tří stovek nespokojených občanů mají za rozhodující demokratický princip.

Pokud jste sledovali, jak byla v jednotlivých oblastech Ruské federace rozložena podpora V. Putina, bylo to velmi působivé. Ve všech Putin získal většinu. V těch, které někteří naši demokraté prohlašují za nespokojené (jako rusko-ukrajinský Krym) dokonce Putinovi voliči opoziční kandidáty smetli až neuvěřitelně.

Ovšem to naše média zas až tak moc nepropagovala. To když se ve městě s počtem obyvatel převyšujícím Českou republiku vyjde do ulic třeba dvacet tisíc manifestantů, to je hned zpráva dne.

Pokud chceme podle podobných případů naše zpravodajství stručně charakterizovat, pak stačí slovo: neobjektivní!

Ostatně nás to nemůže překvapit, protože naši takydemokraté se rovněž, přes volební neúspěch, považují za něco víc, než „jakési nezávazné“ všeobecné volby.

Americká spravedlnost?

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v trpké úsměvy | Zatim zadne komentare.

Americký soud rozhodl, že Írán je povinen obětem z 11. září 2001 vyplatit miliardy dolarů jako odškodnění.

Protože íránský stát jistě tento rozsudek neuzná, hodlají USA využít možností zabavit íránské peníze (i soukromníků) uložené v USA.

Jistě si vzpomeneme, že mezi teroristy, jejichž jména a původ tehdy Američané zveřejnili, byli především státní občané Saudské Arábie. Celou al-Kájdu pak Amerika pronásledovala do Afghánistánu, v němž i za pomoci českých peněz a vojáků se USA drží dones. Také si vybavíme, že šéfa al-Kájdy zavraždilo americké komando v Pákistánu, pochopitelně bez soudního rozsudku a svolení místní vlády.

Že by americké soudy odsoudily Írán, aby pozůstalým po Bin Ládinovi zaplatily odškodné?,

Vypadá to jako humor nepovedený. No spíše nepovedená spravedlnost. Stát má být trestán za to, co není prokázáno, že by udělal, ale když je to ten sakra Írán, že?

Ale když oni ti darební Íránci chtějí obchodovat ne s dolary, ale s euro. To svého času chtěl Sadám Husajn – a kde je ho konec? To se připravoval udělat Muammar Kaddáfí – a kde je mu konec. Stejně jako kde je konec státům Irák a Libye.

America the first! Deutschland űber alles. Demokracie a svoboda, až jak se to komusi hodí.

Proč se USA chlubí armádou?

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v názory | Zatim zadne komentare.

V posledním desetiletí existence SSSR tvrdívali kritici komunistů, že Sovětský svaz má slabší ekonomiku, ale jeho síla spočívá v armádě. Naproti tomu síla USA je dána vyspělou ekonomikou kterou armáda jen zajišťuje.

Časy se mění. Sovětský svaz není a prezident USA dává na odiv – ať šlo o Obamu či jde o Trumpa -, že USA mají nejsilnější, nejmocnější armádu světa.

Pochopitelně přitom neupozorňují, že nedostižná Amerika je nedostižně zadlužena dluhem dvaceti bilionů dolarů, zatímco nové ekonomiky, nejen Čína, Jižní Korea, Indie, Brazílie, JAR, ba i nedávno nerozvinutý Vietnam se stávají pro USA nebezpečnými konkurenty právě na poli ekonomiky. Dokonce se blíží doba, kdy bude výrazně oslaben dolar ve svém světovládném postavení, protože měny dalších zemí, jako je ČLR a další, se víc a více prosazují ve světovém obchodě.

Je nápadné, že se USA v současnosti stávají do jisté míry bojovníkem za ochranu vlastní ekonomiky před světovou konkurencí. Projevuje se to v uvalení cel a kvót na dovoz zahraniční produkce, ačkoli právě toto dříve považovali Američané za brzdu rozvoje mezinárodního obchodu, za nepřítele Američany prosazované globalizace.

Inu, svět se mění a America the first zakládá víc vojenských základen, než všechny ostatní státy světa dohromady. V ekonomice už ovšem to „the first“ pro USA přestává platit.

Soudce Lynč

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v Povzdech | Zatim zadne komentare.

Člověk by si mohl myslet, že v jednadvacátém století je pojem „soudce Lynč“ jen historickou připomínkou doby, kdy ve vznikajících Spojených státech ještě nebyla zakotvena státní správa tak pevně, aby se občané mohli spoléhat na oficiální orgány spravedlnosti.

Stávalo se, že se skupina rozhorlených občanů srotila, aby potrestala podezřelého z nějaké lumpárny. Trest byl zpravidla prostý – šibenice. Někdy, pravda, stačilo dotyčného zmlátit, natřít dehtem a vyválet v peří. Takto potrestaného pak vyhnat z obce. Někdy se, bohužel, netrefili do viníka. Jenže co s tím, když ten negr už stejně visel?

Vystřelit stovku raket na suverénní stát, člena OSN, v němž vládne oficiálně zvolený prezident a ústavou dané orgány, je podle mezinárodního práva možné jen se souhlasem Rady bezpečnosti. Pouhé podezření, že armáda daného státu použila proti odpůrcům otravnou látku (chlor), aniž by se tato informace na místě ověřila, nemůže být důvodem k raketovému útoku.

Amíci mají jiný názor. Když RB projednávala návrh rezoluce, podle nějž měla mezinárodní komise na místě údajného chemického útoku situaci ověřit, USA a jejich poslušní Háchové návrh rezoluce zamítli. Třeba by se zjistilo, že syrská armáda žádnou otravnou látku nepoužila, takže by USA nemohly vyprázdnit přeplněné sklady raket – a hlavně ukázat světu, kdo je na Zemi pánem.

Někteří z naších představitelů (pan Stropnický asi nebyl sám) se k danému válečnému zločinu přidali svým souhlasem. Stáváme se tak spoluodpovědnými za akt porušující mezinárodní právo.

Pamatuji se, že v roce 1942 vystupoval po atentátu na Heydricha státní prezident Hácha s dojemným vyjádřením podpory Třetí říši a jejímu boji s židobolševickými plutokraty. Rovněž vyjadřoval naši povinnost podpořit ten – podle jeho výkladu – spravedlivý boj, který Německo vedlo s nepřáteli Nové Evropy.

Celý ten válečnický akt není ničím jiným, než snahou tzv. Západu vnutit Sýrii podřízení se americkým „národním“ zájmům. Ukázat zuby a naznačit: „Moc se na zadní nestavte. Raket máme víc.“