Vrchol demokracie

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v trpké úsměvy | Zatim zadne komentare.

Bývalý český ministr vnitra a někdejší mluvčí Charty 77 Tomáš Hradílek (72) žádá Miloše Zemana, aby už nekandidoval na prezidenta. Hodlá kvůli tomu držet hladovku. „Na světě se mi líbí a život mám velmi rád. Avšak svou zemi mám rád ještě více,“ píše prezidentovi.

Kolik že to dostal Zeman voličských hlasů v prezidentské volbě? Dva miliony a sedm stovek tisíců? Prosím vás, co je to proti korektně disidentskému jednomu hlásku?

Kolik tak ročně lidí v České republice spáchá sebevraždu? Je to víc než tisíc, pravda. Ale zpravidla tím řeší především své problémy. Takže asi i pan exdisident svou proklamovanou demokratickou sebevraždou dokazuje, že je pro něj neúnosné, aby voliči rozhodovali podle svého přesvědčení, a ne podle Hradílkových představ.

To si mohou dovolit jen USA!!!

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v Povzdech | Zatim zadne komentare.

Komisař Rady Evropy (RE) pro lidská práva Nils Muižnieks napsal na Twitteru: „Ruský zákon nyní dovoluje zacházení s masmédii zaregistrovanými v zahraničí nebo financovanými ze zahraničí jako se „zahraničními agenty. Tato nová omezení svobody masmédií vzbuzují velké politování.“

Donutit třeba ruskou televizi působící v USA, aby se zaregistrovala jako „zahraniční agent“, což bylo příčinou, proč v RF přijali podobný zákon, to je podle demokratů z Evropy O.K. Ale oplatit to Americe stejnou mincí, to je smutná záležitost.

Odtrhnout historický základ Srbska Kosovo a poskytnout mu statut samostatnosti, bez referenda a v rozporu s usnesením RB OSN z roku 1999, je demokraticky, lidskoprávně a pravdoláskově opět O.K. Ovšem odtrhnout na základě přesvědčivých výsledků referenda většinově ruský Krym od Ukrajiny, to je zřejmě nepřijatelné.

Názory a zájmy občanů Krymu jsou pro USA a jejich pomahače šumafuk. Vždyť mohla být na Krymu krásná námořní vojenská základna USA!!! Podobně, jako už dnes je rozsáhlá vojenská základna USA v Kosovu.

EU a my

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v názory | Zatim zadne komentare.

Vzpomeňme si stanovisko KSČM k vstupu do Evropské unie v době před referendem. Komunisté nebyli proti vstupu z principu. Naopak, spolupráci mezi evropskými zeměmi považovali a považují za potřebnou. Tehdy ovšem došli k závěru, že „nemohou doporučit vstup do EU za podmínek, které vlastně nejsou jasné“. Tehdy totiž otázka v referendu zněla přibližně takto: Jsem pro (proti) vstupu do EU za podmínek, které budou platit v době vstupu. Teda za podmínek v době referenda neznámých!

Ostatně později přijatá Lisabonská smlouva se na hony liší od toho, co před referendem jeho zastánci slibovali.

Ani dnes neusilují komunisté o rozpuštění EU nebo o vystoupení z unie. Pokud EU slouží jako ekonomicky jednotný prostor a umožňuje (šengenským prostorem) pohyb občanů zemí EU v rámci celé unie, je vše v pořádku. Zásadně však nesouhlasíme s tím, aby nejsilnější a nejvlivnější země EU rozhodovaly bez ohledu na zájmy jednotlivých členů. Nejen v kvótách imigrantů, ale ve všech otázkách specifických zájmů jednotlivých zemí.,

Prostě ať EU usnadňuje pohyb osob, zboží i myšlenek, ale nediktuje kolik čeho smíme vyrábět (jako s cukrem, který jsme úspěšně vyváželi, ale po stanovení kvót dovážíme. Jako u másla, jehož možnosti výroby byly sníženy rovněž kvótami výroby mléka…). Pokud někdo v Bruselu rozhoduje o našem školství, je něco nezdravého v této instituci. A mnohé další. I prezident upozorňuje, že dotace z EU směřují v zemědělství jako platby i za to, že zemědělec nějakou půdu zemědělsky nevyužije.

A ve světě umírají lidé hladem, zatímco zbrojaři všech zemí se spojili, aby i chudé země zbrojily.

Prezident Topolánek?

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v Úsměvy | Zatim zadne komentare.

No chlap s gul‘ama, jak se kdysi vyjádřil, to on snad je. Avšak když se chlubí svými podnikatelskými úspěchy, tož to teda prrr! Jen se zeptejte v Kroměříži, jak tam úspěšně podnikal, a jak na to občané doplatili.

Po volbách

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v Volby | Zatim zadne komentare.

Všechny politické strany a hnutí se po volbách zamýšlejí, jak dál. Ti úspěšní jak svého úspěchu využít, ostatní nad příčinami, proč neuspěly.

My, pravda, v současnosti patříme k těm druhým. Rozebrat situaci a zvolit cestu k lepším výsledkům není záležitostí jednotlivce ani jednoho zamyšlení. Proto se jen pokusím nastínit několik otázek, které si vyžadují zohlednění.

Především je třeba brát ohledy na celkovou situaci ve společnosti, na názorové proudy, které volby ovlivnily. Pokud stranu postihl značný úbytek voličské podpory, tím pozorněji je třeba hledat nové přístupy. Mezi ně patří i obměna vedení strany. Čeká to nejen komunisty, ale zvláště sociální demokracii, lidovce a Kalouskovce, Zelené, Starosty; no s výjimkou ANO a SPD vlastně všechny.

Proto se odvažuji vyslovit některá varování.

Tak zaprvé, pokles podpory u nás postihl opravdu většinu stran. Je tedy třeba hledat společného jmenovatele propadu i mimo ´KSČM.

Zadruhé, podobný vývoj se v poslední době odrazil také ve volbách v jiných státech EU. Bude tedy nutné vysledovat, které vlivy působí obdobně (mimo jiné proti levici) v celé unii.

Zatřetí. Program KSČM vychází dlouhodobě ze zásad marxismu. Není však možné přehlížet skutečnost, že se podmínky, kdy Marx s Engelsem a později Lenin a další kladli základy dělnickému hnutí výrazně změnily. Ne snad, že by se měl marxismus ohlodat, jak to udělala sociální demokracie už v počátcích dvacátého století a dorazila v jednadvacátém. Nicméně opora o dělnické masy a důraz na práci s továrním proletariátem vyžaduje důslednou aktualizaci v době, kdy procento továrního dělnictva a zemědělských dělníků kleslo. Zkrátka je třeba se zamyslet nad programem. Připomeňme si, že když s. Ransdorf napsal Nové čtení Marxe, byl částí levice odmítán. Jenže již Lenin, když zakládal stát sovětů, zdůrazňoval nutnost konkrétního historického přístupu, tedy zohlednění aktuálních společenských podmínek.

Závěrem tedy stručně. Tam, kde staré kádry svým stylem práce a malou tvořivostí v práci vyžadují změnu, změnu nebrzdit. Současně ovšem brát ohled na to, že příčina nižších volebních výsledků má, jak už jsme uvedli, celostátní, ba celoevropský původ, který nevyplynul jen z našich chyb. Hlavní bude zamyslet se jak nad blízkými úkoly, tak nad strategickým cílem – socialismem – a cestách k němu.

Zvláštní pozornost bude nezbytně třeba věnovat cestě k voličům, která je komunistům dělána cílevědomě nezchůdnou, jak jednostranným odsudkem socialistické etapy, tak většinově otevřeným vylučováním přístupu k médiím tzv. hlavního proudu.

Nehledat neúspěch jen v činnosti vedoucích představitelů, ale v tom jak dokážeme (spíše proč nedokážeme) naše cíle a představy sdělit a objasnit širokému voličskému spektru.

Zakončím už jen upozorněním, že řada našich představ pomohla Pirátům oslovit mládež, a že cílevědomé matení pojmů pravice a levice znejistilo voliče. My chápeme pravici jako ty politické směry, které dávají přednost vytvářením příznivých podmínek pro bohaté i na úkor většiny pracujících. Levice pak usiluje o takový vývoj, kdy smysl ekonomické činnosti je zaměřen na zajištění té většiny společnosti, která se rozhodujícím dílem podílí na tvorbě a uplatnění nových hodnot. Ne tedy vítáním migrantů, podporou homosexuálů transvestitů, jako tzv. neomarxisté typu Dienstbiera.

ODA protikorupční

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v trpké úsměvy | Zatim zadne komentare.

Také ODA vystupuje proti korupci!

Jak? Na internetu běží tato reklama:

Podepište petici na prezidenta ČR

Vyhraj auto škoda octavia

Vratislav Kulhánek NA HRAD!

Krásná nabídka. Kdyby každý kandidát daroval vylosovaným podpisovatelům auto, nevešla by se ta pohybovadla na silnice.

Jakže to bylo s nezaplaceným dluhem ODA, když údajně končila před lety činnost?

(Reklama s uvedenou výzvou se objevila 27.10. na webu Pište povídky.)

Co se ve Vyškově šušká

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v Povzdech | Zatim zadne komentare.

roč ne?

Nu snad proto, že nedokázal vést vládu ve vzájemné spolupráci tří stran, ačkoliv tři členové koalice předem podepsali koaliční smlouvu. Nakonec se tak ztrapnil, že ani volební kampaň, ani sociální demokracii vést nemohl, a byl nahrazen.

Jako někdejší ministr financí doprodal za zlomek skutečné ceny OKD, které nový vlastník vytěžil a vytuneloval, desítky miliard vyvedl do zahraničí, a dnes musí stát horko těžko zachraňovat, co se možná ještě zachránit dá. Ovšem ten, kdo byl u podpisu prodeje (zejména kšeftu s desítkami tisíc havířských bytů), říká: „Já nic, já muzikant. To oni!“ Na toto téma se vedou rozsáhlé diskuse v médiích i na internetu. Já nemám možnost ověřit, jak to skutečně bylo. Ale proč vláda nevydala oficiální vysvětlení, to mi není jasné. Že v posledních předvolebních dnech jeho ministr honem honem podepsal memorandum o lithiu, ohrožující zemi ztrátou miliardových hodnot? No dovolte! Vždyť je to jen memorandum. Zda je závazné se ještě pozná. (Asi jako hrátky s Diag human)

A je spolehlivým hospodářem ten, kdo nedokázal ani za dlouholeté předsednictví straně srovnat stamilionový dluh, který vznikl v souvislosti se zpětným převedením Lidového domu straně? Vždyť ani tato vládní strana nemá dost peněz, aby dluh zaplatila!

Nehrozilo by nebezpečí, že své finanční a ekonomické „zkušenosti“ z obou zmíněných funkcí přenese na vyškovskou nemocnici?

Tak nevím…

Demokracie jak bejk – vítězí

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v Povzdech | Zatim zadne komentare.

Dnes z malé obce s více než milionem obyvatel dobré tři stovky občanů přišly na Hrad, aby tam prezidentovi – zvolenému v přímé volbě dvěma miliony a sedmi sty sedmnácti tisíci 2 717 405 hlasů, což bylo 54,8 % – vyjádřili „jménem lidu“, že má odejít.

Tak, sakra, co to je, ta demokracie? Respektování téměř dvou a tři čtvrti milionů voličů, nebo hlasité výkřiky tří čtyř stovek?

Arabové mají přísloví: psi štěkají a karavana jde dál.

S kým do koalice?

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v o nás | Zatim zadne komentare.

Problém není hlavně v tom, zda do koalice jít či ne. Dostatečně silný poslanecký klub ovlivní rozhodování jiných mnohdy svými návrhy víc než koaliční partner. Hlavní problém je v tom, že politická strana, která nechce ztratit u voličů důvěru, nemůže se spojit s tím, kdo má protichůdný program. Jen si vzpomeňme, kolik bylo kritiky na opoziční smlouvu, která vlastně v dané situaci byla jedinou alternativou proti novým volbám.

Pokud by naše strana vstoupila do koalice, která by znemožnila plnit hlavní body našeho (nejen volebního) programu, poškodilo by nás to u voličů víc, než opakované řeči o „nízkém koaličním potenciálu“. Ostatně v krajích jsme prokázali přesvědčivě, že dokážeme být spolehlivými partnery s tím, kdo má program sladitelný s námi. V případě, že náš vliv by byl (v daném stupni) dostatečně silný, můžeme jít do koalice s každým, kdo naše představy bude respektovat (právě třeba v Ústeckém kraji se to potvrzuje). To zatím v případě ANO celostátně nehrozí. Ti očekávají takovou podporu, že budou rozhodovat v podstatě sami o všem. Kdo se k nim připojí, musí se programově přizpůsobit. „Perspektivní“ jsou v tomto případě lidovci (ti se spojí i s čertem, jen aby „byli u toho“, tedy u rozhodování) a některé z nastupujících stran s „dílčími programy“. Tak to bylo s Bursíkovci, Johnovci a dalšími.

Problémem v našich podmínkách jsou především sociální demokraté. Ti se raději spojí s krajní pravicí či s pravicově orientovanými lidovci, i když to znemožní (nebo to spojení s KDU byla jen záminka, proč nedodržela sociální demokracie předvolební program?) splnit socialistům sliby.

Pokud však bude občanská podpora komunistů ve volbách stabilní, rozumný nástupce nešťastného Sobotky se s námi spojí. Jinak se socani znemožní ještě víc než se čeká v těchto volbách. Když měla ČSSD v roce 2002 možnost opřít se o naše hlasy (a měli by většinu 111 poslanců) Špidla dal přednost pravicovým stranám (lidovci, US-DEU), takže pak sociální demokracie u občanů klesla v oblibě.

Zkrátka. Dát hlas jiné straně znamená, pro levicově orientovaného občana, podpořit pravici. Přímo, nebo přes Špidlu, Grosse, Sobotku, či kdo tam přijde po něm.

Ovlivňovat volby?

digg del.icio.us TRACK TOP
Od blechovan | Zarazeno v trpké úsměvy | Zatim zadne komentare.

Světový problém, zda jak Kreml ovlivnil prezidentské volby v USA je podle ozvěn ve světových médiích snad největším mezinárodním problémem.

Je přece nepřípustné, aby Kreml jakýmkoliv způsobem se vyjadřoval, kdože v USA by se mu líbil v Bílém domě. Už vůbec není přijatelné, aby – podobně jako někdejší ministr zahraničí USA v ČR – někdo mistroval prezidenta, co je a co není dobré.

Něco jiného je, když třeba CIA a americké ministerstvo zahraničí v rámci prosazení demokracie na Ukrajině mává stamiliony dolarů, ba dostaví se osobně jako šéf CIA na Majdan, aby podpořil pravdu a lásku. (Ne ta láska tam nepatří. Podle skutečnosti spíše hake news a lži.)

Rovněž je nemístné třeba v sociálních sítích (neprokazatelně) rolovat ve snaze ovlivnit názory Američanů a tím rozhodnout o výsledku amerických voleb ruskými troly.

Zdá se vám divné, že by americká veřejnost byla natolik manipulovatelná informacemi z neadresních zdrojů, aby to mohlo výrazně ovlivnit výsledek voleb? Tady u nás jsme přesvědčeni, že výrazná část českých voličů umí při rozhodování přemýšlet, ba i tehdy, když policie vede nepřímo kampaň proti jedné z volebních stran. Možná ovšem, že americký občan není tak zasvěcený, nevyzná se ve vnitřní americké politice a dá se informacemi ze zahraničí ovlivnit.

Pak je ovšem chyba někde jinde než v Kremlu.

Každopádně je – řečeno Klausovým oblíbeným výrazem – úsměvné, že Amerika musela vynaložit miliardy, aby dvěma barevnými revolucemi na Ukrajině změnila situaci (aniž by měla jistotu, že to bude změna trvalá), zatímco Rusům stačí pár internetových trolů.

Někde tam něco ale pořádně smrdí. Kluk pod rozbitým oknem křičí: „To já ne, to tamten!“