Archive for the 'akce' Category

Dík soudruhu Šůstkovi

Úterý, Červenec 24th, 2018

Soudruh Šůstek věnoval na počest slavných výročí knihu, která se pohledem z levého spektra vrací ke 170. výročí Manifestu komunistické strany a 100. výročí socialistické revoluce v tehdejším carském Rusku.

Kniha, která vyšla jeho vlastním nákladem, je věnována okresní organizaci KSČM na Vyškovsku.

Snad si zaslouží ještě několik slov objasnění.

Současná „svobodná“ propaganda nenajde na uvedených příležitostech nitku suchou. Vše, co má socialistický či komunistický nádech, je dnes u nás prohlašováno za nelegitimní. Podle toho by bylo nelegitimní i vítězství Rudé armády nad německou agresí, nelegitimní by byla i třeba první vesmírná mise Gagarina, nelegitimní by bylo i to, že z pologramotného státu se během 20. století stal vyspělý kulturní národ, který feudální podřízenost nahradil jistou občanskou rovností. Stát s rozvinutou vzdělaností i technologickými špičkovými výrobami, s podstatně vyšší životní úrovní, než umožňoval carismus. Podobně jako u nás by bylo nelegitimní mnohanásobné zvýšení nejen výroby, ale i životní úrovně, bytové kultury a třeba vzdělání, dosažené v době socialismu.

Dnes se jednostranně vyzdvihují chyby i zločiny, k nimž za předchozího režimu došlo, aniž by se přihlíželo k podmínkám, které byly nejen vnitřní, ale i vnější, tedy včetně ozbrojeného škůdcovství socialistickým zemím.

Právě pro jistou jednostrannost dnešního pohledu je dobré, že dr. Šůstek zpracoval pohled na popisované události z druhého úhlu, tedy z pozice snažící se o objektivní popis významné etapy světového vývoje.

Dnešní mladý člověk se při čtení či komentování Manifestu KS zpravidla dívá na text dnešníma očima. Jenže abychom správně pochopili význam i průběh událostí, je třeba znát nejen dnešní, ale zejména dobové podmínky.

V současném vyspělém světě jsou podmínky práce zaměstnanců podstatně přijatelnější, než byly před třeba jen stoletím. Jenže právě ty tehdejší podmínky vedly k úsilí o odstranění vykořisťování a k budování socialistické společnosti. A přece.

Není to zapomenuto, že před několika roky v Bangladéši, kde víc než tisícovka šiček vyráběla pro americké firmy v bídných podmínkách a za bídnou mzdu zboží, které se pak stalo zdrojem vysokých zisků příslušných vlastníků firmy. Aby nemohly dívky opustit pracoviště, byla budova zamčená po celou pracovní dobu. Také proto, když se konstrukce budovy hroutila, nemohly se zaměstnankyně zachránit útěkem, takže mnoho přes tisíc dělnic tam v troskách zahynulo. Na podobné kořistění z cizí práce reagoval Manifest KS, na podobné podmínky a utrpení vyvolané světovou válkou panstva za rozšíření jejich panstva a moci reagovali bolševici v říjnové revoluci.

Podle mého názoru je přínos uvedené publikace právě v tom, že dnešním mladým předkládá a nám starším připomíná levicový pohled na události. Pravicový či prostě dobový pohled máme dnes a denně k snídani, obědu i večeři v televizi a většině sdělovadel. Kdo chce na základě vlastního uvažování dojít k zdůvodněnému a zasvěcenému pohledu, musí dotyčnou událost poznat z různých materiálů.

Právě k tomu tato a podobné autorovy práce z dřívějška dobře poslouží.

(Kniha je vydaná vlastním nákladem a není určen k prodeji.)

Svátek práce

Pátek, Květen 6th, 2016

detail FF

Také letos jsme i ve Vyškově oslavili Svátek práce. Tuto každoroční, tradiční příležitost letos – a nejen díky příznivému počasí – navštívilo mnoho občanů. Přispěla k tomu jistě i účast předsedy ÚV KSČM a místopředsedy poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa.

Představily se sympatické mažoretky a jejich vystoupení, podobně jako vystoupení druhé skupiny odměnili účastníci potleskem. Dobrá hudba i vystoupení známého zpěváka J. Boudy přispívaly k dobré náladě dne.

mažoretky

Předseda KSČM ve svém projevu poukázal zejména na dvě základní skutečnosti. Kdykoli se dnes mluví o hodnotách, západních hodnotách a podobně, je představa různých vrstev občanů nejednotná. My víme, že těmi, kdo vytvářejí hodnoty nejen pro vzdělávání či zábavu, ale vůbec pro zajištění základních životních potřeb, jsou pracující. Ne nějací aktivisté neziskových organizací a sdružení (zpravidla podporovaných státními, ba i zahraničními dotacemi), ne bankéři či dokonce tuneláři a korupčníci, ale právě řadoví pracující. Proto mezi priority naší strany patří úsilí vytvořit tolik pracovních příležitostí, aby každý, komu zdraví umožňuje, se mohl vlastní prací živit.

diváci

V druhé oblasti se pozastavil nad zahraničními hrozbami. Zdůraznil, že desítky předchozích generací svou prací, mnohdy nelehkou a s řadou obětí, vytvořily vyspělou společnost, na níž se však pro roce 1989 bohužel přiživují mnozí, zejména zahraniční vlastníci, kterým privatizace devadesátých letech umožnila zmocnit se většiny bohatství naší země. Rovněž poukázal na snahu USA oslabit svého velikého konkurenta Evropskou unii, jak rozkmotřením se s význačnou částí Evropy, Ruskou federací, tak směrováním uprchlíků, vyhnaných především americkými válkami, do Evropy, která již dnes má více než dvě desítky milionů nezaměstnaných. Rovněž zaujal poukaz na historický fakt, že před 330 lety byl s krvavými oběťmi zastaven útok Turecka na střední Evropu. Dnes, jako kdyby představitelé EU nevnímali, že lidé práce, kteří sebe většinou živí méně atraktivně než evropskou byrokracii, mají ještě navíc živit ty, které americká armáda a její spojenci vyhnali a vyhánějí z domovů.

Předseda OV KSČM Vyškov rovněž představil přítomné kandidáty pro krajské volby z nichž okresní vedoucí Ing. Arch. Zdeněk Koudelka k účastníkům pohovořil i o svých zkušenostech z dosavadní práce krajského zastupitele.

Dobrá nálada naznačila, že politika naší strany má v našem okresním městě dobrou občanskou podporu.

Pohoda

Pouhý Konec války?

Středa, Květen 4th, 2016

Opět se mnozí z nás setkáme 8. května (od 10 hodin) na vzpomínkové akci U Zlatého jelena.

Nějak se již vžilo, že svět vzpomíná 8. 5. „konec druhé světové války“. Je to sice zcela nepřesné konstatování, protože světová válka neskončila v Evropě, ale v Asii a to až 2. září 1945 podpisem kapitulace Japonska. Mne zaujala jiná otázka. Proč neslavíme vítězství nad nacismem? Proč neoslavujeme, že nefašistický svět dal porážkou nacistického Německa a jeho mnoha spojenců šanci rozvoji demokracie, byť v mnoha případech ještě nedokonalé.

Odpověď se mi zdá jasná. Nemůžeme přece připomínat, že tehdejší armáda dnešního vůdce Evropské unie a nejlepšího spojence USA dostala na frak. Už vůbec nelze připustit, aby mládež četla či slyšela, že lví podíl na porážce tehdy nejmocnější fašistické říše a jejich spojenců měla Rudá armáda, což s ohledem na podíl obyvatelstva v SSSR byli většinou vojáci z území dnešní Ruské federace.

Takže nikdo nebyl poražen, nikdo nezvítězil. Prostě skončila válka.

Připomeňme si aspoň hlavní bojové spojence válčícího Německa. V Evropě to Byla Itálie, bylo to Maďarsko, až do své porážky i Rumunsko. Do bloku patřilo Španělsko. Poražená Francie byla neochotným, ale pro říši velmi prospěšným spolupracovníkem. Mohli bychom ještě upřesňovat. Zbytek Evropy s výjimkou Británie, neutrálního Švýcarska a Švédska byl z hlediska výroby a lidských zdrojů podřízen nacistické říši.

Takže co vlastně skončilo? Světová válka, nebo nelidsky bezohledný pokus nacistického Německa podmanit si svět?

Pozvánka – MDŽ 2016

Pátek, Únor 12th, 2016

MDŽ 2016

Prohlášení na obranu Venezuely v rámci hraniční krize s Kolumbií

Čtvrtek, Říjen 15th, 2015

V rámci spolupráce s Kulturním centrem velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela zveřejňujeme prohlášení tohoto státu k hraniční krizi s Kolumbií. I na tuto problematiku se můžete ptát na besedě s novým venezuelským charge d’affaires Gustavem A. Sierrou.

Beseda se uskuteční dne 20. října v Brně na ul. Křenová 67

(Budova MěV KSČM). Besedu organizuje Společnost česko-kubánského přátelství v Brně.

Vláda Bolívarovské republiky Venezuela svolala dvoustranné setkání ministrů zahraničních věcí s cílem jednat upřímně a otevřeně o vážné situaci v pohraničí, která ohrožuje především Venezuelu a práva jejího lidu, a je důsledkem dlouhodobě neřešených potíží na kolumbijské straně. Kolumbijská vláda nezajistila dostatečnou kontrolu a nepřijala příslušná opatření a to i navzdory stížnostem a při vědomí škod, které tím způsobí. Venezuelské úřady nakonec neměly jinou možnost, než vyhlásit stav ústavní nouze v pěti pohraničních okresech a v oblastech postižených konfliktem posílit ochranu obyvatelstva před polovojenskými silami, obchodem s drogami či násilnými trestnými činy všeho druhu. K tomu se přidal i fenomén nelegálního vývozu nezměrného množství zboží, služeb, léků, jídla, benzínu, a jiných součástí majetku venezuelského lidu. Dokonce dochází ke spekulacím s vývozem venezuelské měny, za účelem nezákonného podnikání a manipulace se směnným kurzem. Vše umožnil nezájem a lhostejnost, kterou projevila kolumbijská vláda namísto očekávané rázné akce na podporu země, která nejenže vždy poskytovala nejširší možnou spolupráci, ale po celá desetiletí přijímala s otevřenou náručí miliony Kolumbijců, kteří dnes žijí na jejím území, stejně jako další tisíce uprchlíků před násilím páchaným polovojenskými jednotkami.

Tento příklad je názorně zdokumentován ve zprávě OSN z roku 2015, jakožto druhá největší nucená migrace více než 110 000 lidí, ke které došlo v posledních letech. Proto je jednání prezidenta Santose v rozporu s principy dobré vůle, sousedských vztahů a spolupráce. Najednou zapomněl na tvrdou realitu, na problém, který vznikl na kolumbijské straně a který nemá jeho vláda pod kontrolou, stejně jako na uznávanou venezuelskou solidaritu. Snaží se skrýt prokazatelnou nezodpovědnost kolumbijské vlády, která svou nedbalostí, či dokonce aktivní účastí, přispěla k rozsáhlé humanitární krizi, a kterou v posledních desetiletích Venezuela pomáhala řešit.

Taktéž považujeme za urážlivé jeho výroky na právě probíhajícím fóru Madridského klubu v Bogotě, svolaném proto, aby skupinka bývalých prezidentů s vlastními zájmy, zvláštními způsoby, a se sklonem k vměšování se do venezuelského ústavního pořádku, napadala její legitimní vládu, a to vše pod záštitou a s neskrývanou podporou vlády místní. Venezuela důrazně odmítá cílené kroky a výroky prezidenta Santose, které si navzájem odporují,

potlačují veškeré snahy a dokazují, jak málo mu ve skutečnosti záleží na dosažení komplexního řešení a na znovuobnovení hranice jak na úrovni ústavní, socioproduktivní, tak na úrovni dodržování práv, bezpečnosti a míru tak, jak požaduje Venezuela, a jak si naše národy zaslouží.

Venezuela odsuzuje nedostatek vážnosti a překážky, které jsou kladeny do cesty konstruktivního dialogu, ostrá prohlášení, která se jasně snaží přesunout na venezuelskou stranu prokazatelnou odpovědnost kolumbijského státu za příčiny a újmy, které poškodily venezuelská práva i práva venezuelského lidu, přičemž to nejmenší, co by se dalo v této situaci očekávat, je sounáležitost, vzájemnost a latinskoamerické bratrství.

Kolumbijská vláda znovu nasadila taktiku vyhýbání se odpovědnosti, když dokázala svou nechuť k jakékoliv formě dialogu a řešení situace. Svým prohlášením z Cúcuty dala jasně najevo, že jí nezáleží na utrpení vlastního lidu, a ještě méně jí sejde na škodách, které utrpěl lid venezuelský, jehož součástí je i pět milionů Kolumbijců, a že respekt k bratrské zemi je jí cizí. Zdá se, že se snaží stávající situaci, vzniklou výhradně díky netečnosti kolumbijských vlád, překroutit a vyhnout se tak vlastní objektivně prokázané odpovědnosti, která ji mezinárodně přísluší za desetiletí systematického nezájmu o řešení záležitostí svého lidu, který se nyní pokouší skrýt za falešné rozhořčení a přesunout tak vlastní odpovědnost na zemi, která ji minulosti nejvíce podporovala.

Ze zastupitelstva města Vyškov

Úterý, Duben 21st, 2015

Dne 20.04.2015 se v Besedním domě ve Vyškově konala III. řádná schůze Zastupitelstva města Vyškova, kterého se aktivně zúčastnili také zastupitelé za KSČM. Ti vyjádřili souhlas se zachováním zimního stadionu, který dle jejich názoru do Vyškova patří a detailnějším rozpracováním varianty kompletní rekonstrukce nebo zcela nové stavby. Rovněž byla z řad zastupitelů vznesena interpelace na vedení města ve věci dětských pískových hřišť a jejich lepší zabezpečení. Následně byl vznesen dotaz na možný prodej, zmenšení a rekonstrukci sportovní plochy ve Vyškově na sídlišti Víta Nejedlého.

Bc. Petr Nováček, zastupitel za KSČM

CUI BONO?

Čtvrtek, Březen 26th, 2015

Co mne napadlo při podpisu petice proti přítomnosti cizích vojsk na našem území.

Neznáme o situaci na Ukrajině mnoho spolehlivých informací. Všechny sporné strany, tedy především USA, Porošenko, EU a pak Rusko, tvrdí velmi rozporuplné věci, které si dobře nemůžeme ověřit. Proto jedni spílají darebáku z „nové říše zla“ Putinovi, jiní poukazují na fašistické prvky v protiruské kampani nejen na Ukrajině a Pobaltí. Evropa se – proti svým vlastním zájmům – předhání s USA v protiruských sankcích, zatímco Rusko se snaží, co mu síly stačí, na sankce odpovědět třeba smírně, ale protisankcemi.

Takže jediná cesta, kterou volím, abych situaci na Ukrajině trochu posoudil, je ono staré latinské: Komu ku prospěchu.

Obrátím to. Komu to není ku prospěchu?

Především Ukrajincům. Už teď mají problémů až nad hlavu a další houfně narůstají. Donedávna relativně klidný stát je dnes rozvrácen. Ku prospěchu to není ani Rusku. K jeho rozvoji je a bylo nezbytné mírové soužití, mezinárodní obchodní a kulturní spolupráce. To vše je rozdmycháváním ukrajinské občanské války ohroženo. Ba ani návrat Krymu k Ruské federace není plně ku prospěchu Rusům. Stal se jednou ze záminek k ostrakizování ruské ekonomické a politické konkurence, o jejíž odstranění všemi prostředky se snaží USA ve spolupráci s Evropskou unií (ta je v hlubokém předklonu, málem panáčkuje).

Takže komu ku prospěchu? Kdo na tom vydělá?

Zámořskému kapitálu. Podobně jako první a vlastně i druhá světová válka, při nichž se evropské státy existenčně oslabily, zatímco zámořská mocnost si svou – účinnou, byť opožděnou – pomoc vysoce ekonomicky a politicky vynahradila.

Války nejsou ku prospěchu lidem, pracujícím, rodinám s dětmi, rozvoji světa, ale jen a jen těm, kdo se na nich obohacuje.

A to tedy my v Evropě nejsme ani náhodou.

A zatím si Amerika upevňuje vliv u svých satelitů parádemaršem 2. lehkého obrněného pluku přes naši zemičku. „Koukejte, balíci, jaké my máme tanky! Na nás si dejte pozor! My se vyznáme!“

 

Novinky.cz napsaly, že několik občanů ve Vyškově protestovalo… Opravdu jich nebylo mnoho. Jen několik desítek a další přicházeli jen připojit svůj podpis. Připravované protiakce stoupenců US army jsem se nedočkal, protože jsem asi po hodině trvání petiční akce odešel.

 

Naše europoslankyně na Vyškovsku

Středa, Březen 25th, 2015

„Vyškovsko v pondělí 23.3. navštívila poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná. Během svého poslaneckého dne navštívila obec Nemochovice, kde debatovala se starostou obce Lubomírem Hofírkem. Následovala návštěva ZŠ a MŠ v Brankovicích, kterou ji provedl ředitel Mgr. Jaroslav Hejný. Součástí návštěvy byla i debata se studenty devátého ročníku, kterým europoslankyně představila Evropskou unii a její základní funkční principy. V duchu debat se neslo celé odpoledne poslaneckého dne.První z nich byla beseda s občany v obci Letonice, které zajímala především aktuální politická situace. Další debata proběhla v obci Račice – Pístovice, kde byla hlavním tématem tzv. kotlíková dotace. Svou návštěvu zakončila debatou ve Vyškově, kde se setkala i s místostarostou Hodonína za KSČM Jánem Lahvičkou. Po celý den ji doprovázel předseda OV KSČM Vyškov Filip Zachariaš. Celou fotoreportáž z poslaneckého dne najdete na našem Facebooku KSČM Vyškov (www.facebook.com/kscm.vyskov).

IMG

O debatě se studenty ZŠ Brankovice přináší informaci 25.3. také Právo (viz fotografie).“

NEZAPOMÍNÁME

Sobota, Květen 10th, 2014

Na odkaz padlých ve II. světové válce nezapomínáme ani dnes

U památníku

Již 69 let nás dělí od konce druhé světové války, která přinesla miliony obětí. Jednou z nich byl také student a člen partyzánského oddílu OLGA Jiří Jírovský. Ten zemřel po přestřelce s nacisty v únoru 1945. Jeho odkaz i odkaz všech, kteří bojovali nejen za naši svobodu, ale také za sociálně spravedlivou společnost, si přišly připomenout nejen stovky občanů, ale také kandidátky do Evropského parlamentu – Kateřina Konečná, Esma Opravilová a Dagmar Švendová.

KonečnáKandidátka a vedoucí skupiny

 Kateřina Konečná ve svém projevu zdůraznila, že je třeba si hrůzy fašismu stále připomínat. Zvláště pak v souvislosti s událostmi na Ukrajině. Za svůj projev sklidila mezi přítomnými obrovský potlesk.

Při proslovu

 Moderátor akce Filip Zachariaš pak následně každé z kandidátek položil několik dotazů týkající blížících se evropských voleb. Poté již kandidátky diskutovaly přímo s občany, čímž dokázaly, že mají skutečný zájem o názory obyvatel – ne jako některá uskupení, která si hlasy kupují nákladnými volebními kampaněmi. Akce se účastnili také poslanci KSČM Ivo Pojezný a Marie Pěnčíková a ani letos nechyběl Zdeněk Koudelka, kandidát KSČM do Senátu na Vyškovsku, který je pravidelným návštěvníkem i s celou rodinou, či krajský zastupitel z Vyškova Jan Procházka.

Předseda OV KSČM Vyškov, Filip Zachariaš

celkový pohled

SVÁTEK PRÁCE A PŘÁTELSTVÍ

Čtvrtek, Květen 1st, 2014

Jako každoročně jsme se ve Vyškově sešli ve Smetanových sadech, abychom společně oslavili zdroj veškerého bohatství, práci.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bez průvodů a vlajek, zato s příjemnou hudbou a povzbudivým vystoupením mažoretek, se nás sešlo nemálo, byť jsme nerozdávali guláš, jako na náměstí kdosi jiný.

Řídící skupina

Naše prvomájová oslavy jsou opravdovými setkáními dávných známých i nových příznivců. Je potěšitelné, že mezi námi nechyběli mladí ba dokonce i nejmladší se svými rodiči.

OLYMPUS DIGITAL CAMERABučovická skupina

Se zájmem jsme si poslechli vystoupení našeho kandidáta do senátních voleb Ing. Arch. Zdeňka Koudelky i venezuelského velvyslance v ČR. Se zájmem se mnozí seznamovali s volebními materiály pro volby do EP, zájem byl i o náš Zpravodaj a také o těch několik výtisků knih Dr. Šůstka, o které byl větší zájem než momentální nabídka.

Tribuna

Asi zdaleka největší pozornosti se těšili přátelé a známé z různých částí okresu, kteří se mnohdy po dlouhé době zase setkali při této každoroční oslavě.

Celkový pohled

Mažoretky

Měli jme příležitost popřát čerstvému devadesátníkovi, soudruhu Vymazalovi, který rovněž  využil možnosti setkat se se známými a projevit své přesvědčení, že práce zasluhuje úctu, protože je zdrojem veškerého poctivého bohatství země.

S úsměvem si připomínám i zájem dětí o balónky, dobrou náladu všech, která se přenesla i na početné průvodce svých lidských vodičů. Tolik psů, a žádné hádky! Škoda, že mezi lidmi to často takto nefunguje.OLYMPUS DIGITAL CAMERA