Archive for the 'Výkladový slovník s úsměvem' Category

Neomarxista = nemarxista

Pátek, Červenec 1st, 2016

V poslední době se často dočtete o tom či onom neomarxistovi. Tak na příklad takovým neomarxistou má být Dienstbier a podobní.

Tak předně. Pojem neomarxismus nemá s učením Karla Marxe naprosto nic společného. Naopak. Zatímco Marx, Engels a mnozí jiní viděli a dodnes další vidí budoucnost společnosti v nekapitalistickém uspořádání spravedlivého světa, neomarxisté se plně staví za současnou podobu neoliberálního kapitalismu. Neomarxista, to je pojem jako suchá voda. Buď jedno, nebo druhé. Buď kapitalismus (v některé z jeho četných podob), nebo socialismus (dosud hledající nejefektivnější uspořádání). Však vidíme jak to funguje u nás. Sociální cítění pravdoláskařů, pozůstatků Havlovských nesplněných slibů, vyjadřuje jeden z nápisů na Kounicových kolejích v Brně: „Nám dobře, nikomu zle.“

V praxi to však vypadá tak, že ti, kterým je dobře, ba až moc dobře, sice nepřejí nikomu nic špatného, ale proti nezaměstnanosti, proti nezaslouženým nebetyčným rozdílům v životní úrovni jedněch (kteří si stačili naspekulovat či dokonce natunelovat a nakorupčnit) prstem nehnou. Naopak různé Bakaly hájí. Těm, kteří z různých důvodů žijí v bídě nepomohou ani tolik, jako honosně vyhlašovanou solidaritou s vyhnanci zemí, zpustošených Amerikou a jejími podřízenými.

Organizovat sběr víček, aby mohlo být nějaké chudé dítě operováno, to nemá s pravdou a láskou pranic společného. To je humbuk. Na jedné straně může pan Bakala milionovými dary Havlově knihovně či Schwarzenbergově prezidentské kandidatuře prokazovat „solidární dobročinnost“, na druhé straně jdou ty „dary“ z prostředků ukradených státu divnou privatizací. Nepřímou jdou i z nájemného havířů a havířských důchodců, jejichž podnikové byty Bakala nezákonně prodal s nesmírným ziskem.

V mých očích je pojem neomarxista používán proto, aby se kdosi zalíbil nespokojeným poctivým občanům a současně zapletením Marxova jména do toho, co jednoznačně není v pořádku, má dále špinit snahy levice po vytvoření sociálně spravedlivé společnosti.

Kvadratura kruhu je totéž, jako pokus udělat kapitalismus opravdu sociálně spravedlivým zřízením, nekořistícím z práce druhých, z bohatství jiných zemí, třeba i válkou pokořených.

Západní hodnota – demokracie

Pátek, Duben 15th, 2016

Stále je třeba nevědomému lidu vysvětlovat podstatu západních hodnot. Dnes se alespoň okrajově zmíníme o demokracii.

Objasníme si její náplň na aktuálním světovém problému – situaci v Sýrii.

Lidé nevzdělaní by se mohli domnívat, že o Sýrii by měli v rámci demokracie rozhodovat Syřané ve volbách. Chyba nad chybu! US a několik jejich podřízených představitelů Evropské unie a NATO, to jsou ti, kdož mají demokratické právo rozhodovat, kdo může či nemůže být v Sýrii prezidentem.

Syřané, parafrázujeme-li Heydrichův postoj k Čechům, do toho konec konců nemají co mluvit, pokud nerespektují výše zmíněné demokratické rozhodnutí.

Pro zajištění demokratického záměru amerických představitelů o Sýrii nelituje americký kapitál, banky a vojenskoprůmyslový komplex miliard a lidských životů.

Tato metoda demokratického uspořádání se mnohokrát ve světě osvědčila. Kdysi dávno ji uplatňovali antičtí Římané, nedávno zasloužilí válečníci z USA na příkladech Iráku či Libye, abychom se spokojili s těmi případy z poslední doby.

A může snad dnes někdo zpochybnit demokratické uspořádání Daeše či bývalé Libye? Tak vidíte.

Když bude zase někdo mluvit o tom, že v té či oné zemi si občané někoho zvolili, zbystřete pozornost! Jací občané? Co mají co mluvit do toho, koho si americký kapitál atd. v dané zemi přeje mít u kormidla?

Depolitizace; Nadstranickost

Úterý, Prosinec 2nd, 2014

Depolitizace

Vyčlenění základních politických rozhodnutí z vlivu volených orgánů.

Nejlepší způsob jak vložit vládu věcí tvých, ó lide český, do rukou chtivých oligarchů.

Nadstranickost

Zajištění chodu významných nevolených institucí (policie, armáda, školství, zdravotnictví) nezávisle na momentálním výsledku voleb.

Nevhodné, příslušní pracovníci by nemuseli poslouchat oligarchy, protože by byli nezávislí.